top of page

Uitdaging/probleem?

Het gaat niet zo denderend met het geluksgevoel bij onze jongeren. Heel wat jongeren geven aan soms depressieve gedachten te hebben. De suïcidecijfers in Vlaanderen behoren tot de hoogste in Europa. Heel wat jongeren ervaren de eerste stap naar een psycholoog of professionele hulpverlener als hoogdrempelig.

Wat

Silver heeft de ambitie om een mentale skill builder te worden. Jongeren tussen 11 en 14 zullen door het spelen van de game skills kunnen trainen om zo hun mentale veerkracht te versterken.

Oplossing?

Silver mikt erop om de jongeren verschillende skills aan te leren die cruciaal zijn om je goed in je vel te voelen: wat zijn denkfouten? Hoe herken ik die denkfouten? Hoe herken ik emoties en hoe hanteer ik die? Hoe verhoog ik mijn probleemoplossend vermogen?

We ontwikkelden een prototype met Create Multimedia waarin kinderen leren om helpende gedachten te onderscheiden van denkfouten. Het helpt hen ook spelenderwijs om de verschillende soorten denkfouten van elkaar te onderscheiden. Het prototype wordt werd getest door 1.200 jongeren in Vlaanderen en geëvalueerd door UGent.

Een vervolg staat op stapel in 2020.

Silver

Opdrachtgever?

Project Silver is een zeer nauwe samenwerking tussen VLESP (Vlaamse Expertisecentrum Suïcide),

Create Multimedia en Curious Cats. Het prototype werd ontwikkeld op vraag (en met de steun)

van Minister Jo Vandeurzen.

Wie deed wat?

Concept: Jill Vanparys

Illustratie (prototype): Michèle Vanparys

Content (prototype): Rozemarijn De Keyser

Technische ontwikkeling: Create

Lancering?

Het volledige spel zal in de loop van 2020 gelanceerd worden.

bottom of page